مشاوره بازاریابی – ۰۰۱

مشاوره بازاریابی – ۰۰۱

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


مشاوره بازاریابی سامانه رسمیو با چند حوزه آغاز شد:

حدود سه سال از شروع به کار فعالیت این سامانه گذشته بود و به خاطر خاص بودن محصولش و منحصر به فرد بودن آن، در طول این سه سال مشتریان قابل توجهی هم به دست آورده بود. اولین کار راهین، بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه از نظر مشتریان فعلی آن بود و با توجه به نتایج آن نظرسنجی، برنامه بازاریابی با هدف افزایش مخاطبان و فروش بیشتر این سامانه تبیین شد.

راهین مدیا

در خبرنامه راهین عضو شوید