طراحی‌گرافیکی – ۰۰۱ – هویت بصری

طراحی‌گرافیکی – ۰۰۱ – هویت بصری

لینک کوتاه:


به اشتراک بگذارید:


اگر می‌خواهید در حوزه فعالیت خود، بلندمدت بیاندیشید و به منافع دور فکر کنید، طراحی هویت بصری را به عنوان یکی از اولین قدم‌های کارتان به شما توصیه می‌کنیم.

راهین مدیا

 

راهین مدیا

یکی از متغیرهای اصلی هویت بصری، تعیین پالت رنگی است. رنگ‌های اصلی و رنگ‌های پشتیبان که همه طراحی‌های بصری سازمان بر اساس این رنگ‌ها انجام خواهد گرفت.

 

راهین مدیا

در خبرنامه راهین عضو شوید